PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS88

Wartość jednostki: 98,10 zł
Aktywa: 500 284 469,96 zł
Max 1R: 99,82 zł
Min 1R: 96,26 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne
1D 98,23 -0,13% -0,09%
7D 98,60 -0,51% -0,41%
1M 98,20 -0,10% -0,27%
3M 96,83 1,31% 0,81%
6M 97,35 0,77% -0,17%
1R 99,78 -1,68% -3,29%
3L -- -0,90%
YTD 98,20 -0,12% -1,52%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 111,63 zł 2,72%
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 13,30 zł 2,39%
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 208,18 zł 1,93%
ALFA SFIO 3,37 zł 1,81%
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 12,03 zł 1,69%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Jacek Lichocki
Lech Mularzuk
Radosław Pela
Michał Rabiega
Artur Ratyński
Jarosław Stefanoff
Artur Trela
Robert Wasiak
Marcin Zięba