Ostatnio oglądane

Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) (CUN07)
161,12 PLN
-1,16%-1,89 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaCUN07

CUN07 ‑ notowania

CUN07
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark50% WIG + 50% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,7247dobry
  Sharpe'a0,0472-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,7312%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D163,01-1,16%-0,50%
  7D163,13-1,23%-0,39%
  1M164,13-1,83%-1,40%
  3M156,45+1,51%+1,51%
  6M152,30+6,73%+4,39%
  1R133,48+21,96%+8,42%
  3L136,70+18,37%+9,32%
  YTD150,44+5,70%+2,99%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)
  91,05+30,02%
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
  89,28+27,49%
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)
  161,12+21,96%
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
  425,70+20,15%
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)
  280,10+18,31%
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
  2,58+17,81%
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
  157,85+17,48%
  Investor Zrównoważony (Investor FIO)
  Investor Zrównoważony (Investor FIO)
  865,84+17,21%